Kreu Produktet SmartXide DOT®

SmartXide DOT®

SmartXide DOT®: Përsosmëri, Teknologji dhe Besueshmëri


SmartXide DOT® është i vetmi lazer CO₂ që punon përmes emetimit impulsiv, duke përdorur dy teknologji inovative: SmartPulse dhe SmartStack.

Teknologjia SmartPulse dhe funksioni SmartStack garantojnë besueshmëri maksimale në kontrollimin e thellësisë së avullimit dhe efektin termik jo-ablativ në lëkurë. Dëmtimi termik minimal i indeve përreth garanton shërim të shpejtë për pacientin.

SmartXide DOT® përdoret për të trajtuar edhe rastet më komplekse, të tilla si dhëmbëza, pigmentim sipërfaqësor e rrudha të thella, si dhe trajtime joproduktive për nevojat e pacientit.

Gama e AksesorëveNA KONTAKTONI