Kreu Produktet SmartXide HS

SmartXide HS

Fuqi, Precizion dhe Automatizim


Një udhëheqës botëror në përsosmërinë teknologjike, DEKA ka dizajnuar SmartXide HS në përputhje me kriteret e thjeshtësisë, prakticitetit dhe mini-invazivitetit për të garantuar saktësinë mikrometrike në aplikimet mikrokirurgjikale.

Përsosmëria e funksionimit të SmartXide HS buron nga një kombinim i teknologjive më ekskluzive: skaneri me menaxhimin e inkorporuar HiScan Kirurgjikal, mikromanipulator EasySpot dhe teknologjia SmartPulse, veprojnë në sinergji për të lehtësuar performancën e të gjitha trajtimeve fotoablative duke siguruar invazivitet minimal.

Përsosmëria teknologjike e SmartXide HS bën të mundur trajtimin e patologjive të shumta me metoda mini-invazive, duke përmbushur kështu kërkesat e pacientëve për trajtime dhe metoda më të sigurta dhe më komode.PARA/PASGama e AksesorëveNA KONTAKTONI