Kreu Produktet Synchro VasQ

Synchro VasQ

Evolucioni Dye Lazer me Teknologjinë e re RightLight™ dhe Sinergjinë Perfekte të Lazerit dhe Dritës


Karakteristikat unike të Synchro VasQ :

• Emetimi më i mirë në 595 nm

• Aftësia për të trajtuar të gjitha lezionet vaskulare dhe ato të pigmentuara sipërfaqësore, plagët, lythat dhe psoriasis

•Incidencë e ulët e purpurës falë emisionit të energjisë së lazerit në mikro- pulse

• Koka me RightLight™ për një trajtim më të mirë të lezioneve sipërfaqësore ( specifikisht për eritrozën dhe rosacea)

• 400.000 goditje falas të përfshira në çmim (ose 4 vite goditje falas)Synchro VasQ: Një burim lazeri shumë efikas për çdo trajtim

Synchro VasQ është dye lazer i ri nga DEKA, i cili trajton një numër të madh të lezioneve vaskulare dhe që gjithashtu mund të përdoret për trajtimin e psoriazis, plagëve, shenjave dhe akneve. Synchro VasQ është i aftë të çlirojë energji si mikropulse, me një përfitim të qartë në termat e reduktimit të purpurës post trajtimit. Sasia e energjisë së vlefshme e bën të mundur të perdori një madhësi maksimale të përmasave të spoteve 12 mm. Kjo përmirëson përqasjen terapeutike dhe shpejtësinë e trajtimit, veçanërisht për lezionet më të gjera, duke garantuar komfortin maksimal tek pacientët.

Synchro VasQ gjithashtu përdor teknologjinë innovative të RightLight™ (Dritës së Duhur), një burim drite i inkorporuar në një kokë speciale, me karak- teristika emisioni të ngjajshme me ato të dye lazer por me një sipër- faqe trajtimi shumë herë më të madhe deri në 6.3 cm2. Me këtë instrument të ri, së paku është e mundur trajtimi i lezioneve vaskulare sipërfaqësore, pa pasur problemin e purpurës.


Koka me RightLight™

Koka me Dritën e Duhur (RightLight™) është fryt i kërkimeve dhe inovacioneve që DEKA në mënyrë të vazhdueshme promovon në laboratorët e saj për të ofruar metoda më të mira trajtimi që janë gjithnjë e më shumë efektive. Me këtë kokë inovative tani është e mundur të eleminohen lezionet vaskulare më të brishtë dhe më sipërfaqësorë, të karakterizuar nga një përqëndrim kromofor më i vogël e cila mund të jetë problematike në trajtimin me dye lazer tradicional.
Gama e AksesorëveNA KONTAKTONI