Gama e AKSESORËVE për SmartXide DOT®


HiScan DOT-RF

Hi-Scan DOT / RF kombinon avantazhin e trajtimeve mikroablative me lazer te fraksionuar me energjinë RF. Fuqia, distanca midis DOT, koha e DOT, niveli SmartStack, metodat e skanimit, forma dhe madhësia e zonës së trajtimit: këto janë parametrat që mund të rregullohen individualisht për të përshtatur saktësisht çdo trajtim në përputhje me nevojat e pacientit.


Koka qendrore e drejtë e mbyllur 7”

Koka qendrore e drejtë & e mbyllur 7” sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji, ORL dhe Gjinekologji. Madhësia minimale e spotit është 900 mm.


Koka qendrore e hapur 7”

Koka qendrore e hapur 7” sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji, ORL dhe Gjinekologji. Madhësia minimale e spotit është 900 mm. Mund të përdoret i shoqëruar me Miniscan Plus.


Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 2”

Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 2", sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji (Blefaroplastikë) dhe Gjinekologji (Labioplastikë). Madhësia minimale e spoteve është 150 mm.


Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 4”, me ndarës perfundimtar

Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 4”, me ndarësin përfundimtar, sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: ORL (Kirurgji Faringeale), Gjinekologji (Kirurgji Vulvare) dhe Kirurgji e Përgjithshme. Madhësia minimale e spotit është 300 mm.


Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 4”, pa ndarës perfundimtar

Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 4”, pa ndarës përfundimtar, sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji, ORL, Gjinekologji, dhe Kirurgji e Përgjithshme. Madhësia minimale e spotit është 300 mm.


Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 5” 125mm, me ndarës perfundimtar

Koka qendrore e drejtë & e mbyllur në fund 5” 125mm, me ndarës përfundimtar, sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji, ORL, Gjinekologji, dhe Kirurgji e Përgjithshme. Madhësia minimale e spotit është 400 mm.


Koka qendrore, e drejtë & e hapur në fund 5” 125mm, me ndarës perfundimtar

Koka qendrore, e drejtë & e hapur në fund 5” 125mm, me ndarës përfundimtar, sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: Dermatologji, ORL, Gjinekologji, dhe Kirurgji e Përgjithshme. Mund të përdoret i shoqëruar me Miniscan Plus. Madhësia minimale e spotit është 400 mm.


Koka qendrore & e hapur në fund 4”, me rezervë

Koka qendrore & e hapur në fund 4”, me rezervë, sugjerohet për aplikime në ORL. Madhësia minimale e spotit është 300 mm.


Koka qendrore e drejtë & e hapur në fund 4”, me ndarës perfundimtar

Koka qendrore e drejtë & e hapur në fund 4”, me ndarës përfundimtar, sugjerohet për aplikimet e mëposhtme: ORL, Gjinekologji, dhe Kirurgji e Përgjithshme. Mund të përdoret i shoqëruar me Miniscan Plus. Madhësia minimale e spotit është 300 mm.


Koka qendrore & e mbyllur në fund 5” 125mm, me rezervë

Koka qendrore & e mbyllur në fund 5” 125mm, me rezervë sugjerohet për aplikime në ORL. Madhësia minimale e spotit është 400 mm.


Koka qendrore & e hapur në fund 2” 125mm, me rezervë

Koka qendrore & e hapur në fund 2” 125mm, me rezervë sugjerohet për aplikime në ORL. Madhësia minimale e spotit është 200 mm.


Koka qendrore 2” me majë të drejtë dhe me kënd 120°

Koka qendrore 2” me majë të drejtë dhe me kënd 120°, sugjerohet për aplikime në Dentistri dhe ORL. Madhësia minimale e spotit është 200 mm.


Koka qendrore 2” me majë të drejtë, me kënd 75°, me kënd 120° dhe te hapur

Koka qendrore 2” me majë të drejtë, me kënd 75°, me kënd 120° dhe të hapur, sugjerohet për aplikime në Dentistri dhe ORL. Madhësia minimale e spotit është 400 mm.


Koka qendrore, e drejtë, e fokusuar në terminal & e hapur në fund, me ndarës

Koka qendrore, e drejtë, e fokusuar në terminal & e hapur në fund, me ndarës, është në dispozicion vetëm në ngjyrë të zezë. Sugjerohet për ORL në kirurgjinë e orofarinksit. Koka integron një metodë zmadhuese prej 180-400 mm. Madhësia e spotit ka një diapazon prej 400 mm deri në 3 mm.


Koka qendrore, e drejtë, e fokusuar në terminal & e hapur në fund, me rezervë

Koka qendrore, e drejtë, e fokusuar në terminal & e hapur në fund, me rezervë, është në dispozicion vetëm në ngjyrë të zezë. Sugjerohet për ORL në kirurgjinë e orofarinksit. Koka integron një metodë zmadhuese prej 180-400 mm. Madhësia e spotit ka një diapazon prej 400 mm deri në 3 mm.


Krahu i artikuluar

Er: Rreze lazer YAG shpërndahet përmes një krahu të artikuluar. Kjo teknologji e patentuar shmang të gjitha problemet e transmetimit nga një fibër optike ose nga një udhëzues i valës optikisht të zbrazët. Këto sisteme shpërndarjeje për lazer Er: YAG, janë shumë të brishtë dhe ndryshojnë fuqinë e transmetuar në varësi të këndit të lakimit.


Kokat me maja të ripërdorshme

Një grup prej 16 majash të ripërdorshme:
- 4 maja për kokë ftohëse dhe fibra 600 μm
- 4 maja për kokë ftohëse dhe fibra 300 μm ose 200 μm
- 4 maja për kokë jo ftohëse dhe fibra 600 μm
- 4 maja për kokë jo ftohëse dhe fibra 300 μm ose 200 μm
Në secilin grup, 4 maja ndryshojnë për këndin e daljes së fibrës që mund të jetë: e drejtë, 30 °, 60 ° dhe 90 °. Majat duhet të lidhen me pjesën e skajshme të kokës dhe përdoren për të dhënë fibrën në fund të indit. Kjo është e rëndësishme sidomos për të arritur të gjitha zonat në gojë apo edhe zonën e brendshme të një dhëmbi (në rast të trajtimeve endodontike).


Syzet mbrojtëse

Të gjithë njerëzit, duke qëndruar në dhomën ku po funksionon lazeri, mund të ndikohen nga ekspozimi i rrezatimit lazer. Për këtë arsye ata duhet të mbajnë syze sigurie. DEKA ofron me çdo sistem lazer syze specifike të sigurisë lazer të cilat janë të përshtatshme për gjatësinë e valës lazer, për fuqinë e lazerit dhe për mënyrat e funksionimit të lazerit. Të gjitha syzet janë në përputhje me normën e Komunitetit Evropian EN 207 e cila është më strikte se norma Amerikane ANSI Z 136.


NA KONTAKTONI