Dr. ARNOLD

Aleati më i Mirë i Femrave

Rehabilitimi i thellë i dyshemesë së legenit kundër inkontinencës urinare të femrave


Pikat e forta të Dr. Arnold:


Trajtim terapeutik jo invaziv, efektiv dhe pa dhimbje (Teknologjia TOP FMS).


Komoditeti i pacientit është i garantuar: trajtimi kryhet në një karrige me lartësi dhe shpinë të rregullueshme.


Përmirësimi i cilësisë së jetës për shkak të përmirësimit të kontrollit neuromuskular.


Rekomandohet shumë për parandalimin e shqetësimit në lidhje me problemet gjinekologjike, seksuale ose urologjike.

Inkontinenca Urinare e Femrave është një Situatë Globale

Ekziston një larmi komplekse e ndryshimeve në sistemin e dyshemesë së legenit që ndodhin natyrshëm me moshën ose pas lindjes. Në këto raste, muskujt e dyshemesë së legenit (PFM) nuk ofrojnë mbështetje të mjaftueshme për organet e legenit dhe kontrollin e kontinentit. Kjo çon në mosfunksionime të PFM duke shkaktuar mosmbajtjeje urinare.

12.4%

e popullsisë së gjinisë femërore në bote është e prekur nga Inkontinenca (rreth 303 milion)*

*Burimi: I.Milsom "How big is the problem? Incontinence in numbers". 7th Global Forum on Incontinence 2018

54.3%
e Femrave të prekura kanë pasoja cilësinë e jetës

TOP FMS (Stimulimi magnetik i sheshtë TOP)

Dr. ARNOLD përdor një sekuencë unike stimuluese magnetike dhe selektive e cila ndërvepron me indet neuromuskulare duke shkaktuar një kontraksione muskulore intensive homogjene (më të mëdha sesa çdo individ mund të arrijë natyrshëm) pa dhimbje dhe parehati.

Karrige ERGONOMIKE!

Pozicioni i pacientit është thelbësor për efektivitetin e trajtimit. DEKA projektoi një karrige, mbështetësja dhe lartësia e së cilës janë të rregullueshme për të arritur pozicionin optimal dhe për të përfituar plotësisht nga trajtimi në relaks dhe komoditet.

Prioritetet tona janë Shëndeti intim i femrave dhe cilësia e jetës se tyre

Dr. ARNOLDS kompleton linjën DEKA dhe përqendrohet tek shëndetin intim i femrave. Kjo rrugë nis me teknologjinë e konsoliduar MonaLisa Touch për trajtimin e atrofisë vagjinale, përfshirë trajtimin RF-Touch për përtacinë vulvos-vaginale.

NA KONTAKTONI