Kreu Produktet SmartXide² ENT

SmartXide² ENT

Revolucioni SmartXide²: Precizion dhe Kontroll absolut për mikrokirurgjinë më të përparuar


Evolucioni teknologjik dhe kërkimi shkencor i vazhdueshëm i kryer në laboratorët DEKA dhe qendrat shumë të specializuara botërore, e kanë shtyrë modelin SmartXide² përtej kufijve aktualë të përdorimit me një ndikim vendimtar në teknologjinë e lazerit ENT. Burimi inovator i lazerit CO₂ RF DEKA, i pajisur me teknologjinë ekskluzive PSD® (Pulse Shape Design) gjeneron impulse të dizenjuara posaçërisht për aplikime kirurgjikale (U-Pulse), dhe përdorimin e lazerave në sinergji totale me sistemin e skanimit kirurgjikal HiScan.
Ndërveprimi sinergjik i SmartXide²:
Burim lazer CO₂ RF me teknologjinë PSD® (Pulse Shape Design)
Sistemi skanues robotik me precizion të lartë (HiScan Surgical)
Mikromanipulator me teknologji ekskluzive Hibride
Siguron performancë të pashembullt të aplikacioneve të ORLPARA/PASGama e AksesorëveNA KONTAKTONI