Kreu Produktet Smartxide Touch DOT/RF

SmartXide Touch DOT/RF

Laser CO₂ me Radiofrekuencë (RF) dhe Skaner CO₂ me Radiofrekuencë Bipolare

Vecanërisht i dizenjuar për MonaLisa Touch®, Mjeksinë estetike, Kirurgjinë Dermatologjike dhe Transplantin e flokëve me anë të lazerit


Pse duhet të zgjedhësh Smartxide Touch DOT/RF:

Mban medaljen e arit për rrudhat dhe tonifikimin e lëkurës.
Fleksibilitet maksimal për çdo zonë trajtimi dhe cdo tip të lëkurës
Siguri e madhe për zonat e ndjeshme si gjoksi dhe dekolteja
Burimi RF CO₂ i fuqizuar nga teknologjia PSD® (Pulse Shape Design) sjell:
- Asnjë dëmtim nga nxehtësia
- Kohë më e shpejtë e rikuperimit
Një skaner unik për trajtimin e ri të Transplantimit të Flokëve me Laser që jep trajtime më të shpejta për rezultate më të mira. Risi ekskluzive e vitit 2019!SmartXide Touch me HiScan DOT/RF

HiScan DOT / RF ndërthur avantazhin e trajtimit me lazer mikroablativ me energjinë RF. Falë këtij skaneri, janë të mundshme trajtime të përshtatura për nevojat e secilit pacient, pasi garanton fleksibilitet maksimal.
Parametrat e përshtatshëm operacionalë:
-Forma e pulsit, fuqia dhe koha -Forma dhe madhësia e skanimit Distanca midis DOT-ve -Radiofrekuenca bipolare -SmartStack Ky fleksibilitet është veçanërisht i dobishëm në trajtime më komplekse të tilla si shenjat e akneve, pigmentimi lëkuror, ritidoza e thellë dhe në fototipet më të errëta të lëkurës. SmartXide Touch DOT / RF minimizon rrezikun e PIH (Hiperpigmentimi Post inflamator).
Burim i avancuar i lazerit SmartXide Touch DOT / RF

Qendra e lazerit Smartxide Touch është një burim RF CO₂ i fuqizuar nga teknologjia PSD® që mund të prodhojë impulse fraksionare lazer me forma të ndryshueshme të impulsit, kohëzgjatjen, energjinë dhe fuqitë e pikut.

SmartXide Touch gjeneron pulse optimale për aplikime multidisiplinare, vecanërisht në mjeksinë estetike dhe kirurgjinë dermatologjike. Ky është rezultat i zhvillimit të burimit lazer RF CO2 i pajisur me patentën eskluzive PSD® (Pulse Shape Design), teknologji që bën të mundur kontrollin e plotë të kohëzgjatjes, energjisë dhe formës së secilit puls. Me Smart Pulse (SP), DEKAPulse ose D-Pulse (DP) dhe HighPulse (HP), përdoruesi ka zgjidhjen më të mirë për konturimin e lëkurës dhe trajtimet kirurgjikale.

PSD® mund të modulojë ablacionin dhe koagulimin (efektin termik) dhe mënyrat e skanimit të pjesshëm:
Ablacion Fuqia e pikut të lartë të shpërndarë brenda një kohe shumë të shkurtër çliron një sasi të madhe energjie me shpejtësi kW dhe shkakton ablacion të menjëhershëm të epidermës dhe shtresave kryesore të lëkurës, të cilat nuk përmbajnë shumë ujë.
Efekti termik Pas avullimit të shpejtë, energjia e lazerit CO2 shndërrohet në përhapjen e nxehtësisë thellë në dermën e pasur me ujë. Rezultati është një tkurrje e menjëhershme e indeve dhe stimulim i drejtpërdrejtë i qelizave për të prodhuar kolagjen të ri.Radiofrekuenca bipolare

Ndarësit e veçantë lëshojnë RF bipolare për të gjeneruar ngrohje selektive me një veprim të thellë dhe të lokalizuar në lëkurë.
Radiofrekuenca rrit efektet e trajtimit me lazer CO₂ nga:
-Rimodelimi i indeve në thellësi
-Lehtësia tonifikuese
-Stimulimi i aktivitetit të fibroblastit për të prodhuar kolagjen të ri
-Kjo rezulton në kohë më të shpejtë shërimi dhe përshpejton shërimin e indeve dermale
-Emetimi i energjisë së radiofrekuencës mund të rregullohet nga 0 në 50 W.

Funksioni SmartStack

Funksioni SmartStack garanton saktësi maksimale në kontrollin e thellësisë së avullimit të lëkurës dhe efektit termik, me mundësinë e ndryshimit të emetimeve pasuese të pulsit nga 1 në 5 në të njëjtën pikë (DOT), duke e bërë terapinë DOT / RF me SmartXide Touch edhe më të sigurt, më efektive sesa sistemet e tjera lazer pulsuese. Si rezultat, koha e shpejtë e rikuperimit dhe komoditeti i përmirësuar i pacientit.
Kontrolli i efektit termik: Energjia e lazerit mund të shperndahet në një puls të vetëm ose në disa impulse të njëpasnjëshëm, gjithmonë në të njëjtën DOT. Duke rritur nivelin e SmartStack, indi ftohet midis një pulsi dhe tjetrit, duke zvogëluar kështu dëmtimin termik dhe rrezikun e efekteve anësore të padëshirueshme, veçanërisht në zonat delikate ose në pacientët me fototipe të errëta ose aziatike.
Kontroll i saktë i thellësisë së avullimit: SmartXide Touch parandalon gjakder- dhjen e rëndë dhe kohën e gjate të shërimit, madje edhe kur kërkohet thellësi më e madhe ablacioni, si në trajtimin e shenjave të plagëve.

Sistem i ri skanimi për procedurën e Transplantimit të Flokëve me Laser

Sistemi i skanimit fraksional Tricoscan me lazer thjeshton shumë fazën e implantit, duke rritur shpejtësinë e procedurës me më pak përpjekje nga kirurgu.
Lazeri CO₂ heq thellësi të ndryshme të indit dermal-epidermal, duke lehtësuar futjen e llambës përmes implantuesit. Në të njëjtën kohë, indi themelor mbetet i pandryshuar, duke siguruar kështu transplantimin e saktë të llambës së re. Mikro-vrima sipërfaqësore që prodhohet nga skanimi Tricoscan facilit lehtëson transplantimin e llambës së flokëve, duke kërkuar presion më të ulët nga kirurgu dhe duke ulur në mënyrë drastike përkeqësimin e gjilpërës.
Për më tepër, presioni më i ulët i nevojshëm për transplantim zvogëlon shtrembërimin dhe ngushtësinë e kokës për shkak të futjes së implantuesit. Përdorimi i Tricoscan ™ prodhon heqje sipërfaqësore fraksionale e cila kufizon këtë shtrembërim dhe mundëson transplantim shumë më të shpejtë, të njëpasnjëshëm dhe linear.


Foto PARA/PAS

Gama e Aksesorëve
NA KONTAKTONI